UNESCO SREDIŠČE NOVA GORICA

V UNESCO središče Nova Gorica so vključene tri šole: dve osnovni, OŠ Kobarid in POŠ Bilje, in ena srednja, Gimnazija Nova Gorica. Kljub temu, da je središče majhno, je po svojem delu prepoznavno v Slovenji in tudi v tujini.

Gimnazija Nova Gorica je nosilec nacionalnega projekta Meja. Nova Gorica, mesto na meji, se je v svojih šestdesetih letih naučila živeti na robu Slovenije in slovenstva in spoznati vse prednosti in bremena, ki jih prinaša politična, jezikovna in narodnostna razmejitev.

Projekt Meja je zasnovan za novo Unescovo desetletje – Desetletje učenja za trajnostni razvoj (2005-2015). Življenje na Goriškem je tesno povezano z mejo, ki že dolga stoletja ločuje romanski in slovanski svet. Slovenci, Italijani in Furlani ponovno odkrivamo enoten prostor, ki ga je meja v 20. stoletju nasilno razdelila in ga je sedaj proces združevanja Evrope v sicer različnih zgodovinskih okoliščinah ponovno združil. Mladi skozi delo v projektu Meja utrjujejo zavest o pomenu sodelovanja v mreži. Kot njeni dragoceni in potrebni člani pridobivajo izkušnjo skupnega učenja, raziskovanja, prijateljevanja z elementi zavezništva. Mladi skozi sodelovanje v projektu Meja navezujejo stike z vsemi šolami slovenske in svetovne ASPnet mreže in tudi s šolami sosednjih narodov iz Basana, Gorice in Vidma, italijanskimi šolami s slovenskim učnim jezikom iz Gorice, šolo iz Beljaka in Opatije.

Prvi korak je učiti mlade o njihovih pravicah in svoboščinah, ki jih delijo z vsemi ljudmi sveta. S poznavanjem svojih pravic se zavezujejo spoštovati tudi pravice drugih. Prav zato vsako leto organiziramo delavnice z naslovom Poznavanje sebe in svojih korenin.

Vsako oziroma vsako drugo leto organiziramo srečanje Unesco šol na Meji. Na srečanje povabimo tudi šole iz sosednjih držav. Prvo srečanje na meji je bilo posvečeno obema mestoma: Novi Gorici in Gorici. Na drugem smo se spomnili usodnih bitk leta 1915 na Soški fronti, na tretjem smo obeležili stoto obletnico izgradnje bohinjske proge. Četrto srečanje, s katerim smo proslavili Gregorčičevo leto, je organizirala OŠ Kobarid. Naslednje srečanje se je odvijalo v Brdih, pod naslovom V Brda – v gaj, v mladosti razcveteni maj. Med vinogradi, sadovnjaki in oljčniki smo spoznavali bogato kulturno in naravno dediščino tega mejnega prostora.Naslednje leto so organizacijo srečanja na meji prevzeli na POŠ Bilje, oktobra 2012 pa je Meja potekala v Kobaridu, in sicer v znamenju 300-letnice tolminskega punta.

Maja 2011 je središče Nova Gorica v mestu vrtnic gostilo Dan kulturne raznolikosti. V središču mesta so potekale gledališke, likovne , glasbene, gibalno-plesne delavnice in povezovale mlade in njihove mentorje z vseh vetrov.

Vse tri šole obeležujemo mednarodne dneve in leta na različne načine: z razstavami likovnih del, z izvedbo anket in z organizacijo športnih in kulturnih izmenjav na meji.

Posebno pozornost namenimo prostovoljnemu delu in dobrodelnim prireditvam ter čezmejnemu sodelovanju. Na šoli tako že več let potekata dve dobrodelni prireditvi: Zlati oreh je postavljena v čas miklavževanja. Na njej sodelujemo profesorji, dijaki in njihovi starši. Družimo se na športni in kulturni prireditvi in skupaj pripravljamo tržnico dobrote.   Zbrani denar pa namenjamo dijakom iz socialno šibkejših družin. Podobno je zasnovana spomladanska prireditev Podarimo vam pesem, le da je ta usmerjena še nekoliko širše, kot nastopajoči so vabljeni bivši dijaki naše gimnazije, zdaj že uveljavljeni v svetu umetnosti.

Aktivno sodelujemo na srečanjih INTERREG IIIa Vode (Scuola sul fiume, Trbiž – Trenta, maj 2004), INTERREG IIIa Mestna kultura (La cultura delle citta, Videm–Nova Gorica–Izola, november 2005 do september 2006) ter mednarodnem taboru Vzgoja za mir (Via Alpina, – Educazione per la pace, Forni di Sopra, junij 2007 in september 2008, junij 2009).

Šole sodelujejo tudi na mednarodnih taborih. Na mednarodni konferenci v Aurichu (Nemčija, 2000) so dijaki razpravljali o pomenu trajnostnega razvoja za današnje in bodoče generacije. Dijaki novogoriške gimnazije in učenci POŠ Bilje so sadili drevo miru (Environment Online Tree Planting, Finska, september 2006, 2007, 2008, 2009). Gimnazijci so v internetni konferenci predstavili Novo Gorico in Slovenijo mladim po svetu (This is our Time, Nizozemska, oktober 2006 ). Aktivno so sodelovali na mednarodnem taboru Jeziki Evrope – bogastvo Evrope, ki je bil v Smoljanu v Bolgariji (2002). V okviru mednarodne izmenjave so dijaki evropskega oddelka obiskali Unesco gimnazijo v Bolgariji (oktober, 2006) in sodelovali na Evropskem srečanju mladine v Poznanu na Poljskem (september, 2007). Na mednarodnem likovnem natečaju so naši dijaki prijeli posebno skupinsko priznanje za visoko likovno kvaliteto. (Goleniow, Poljska, junij 2005) Odzvali so se tudi povabilu Gimnazije 1522 iz Moskve, predstavili Unesco ASPnet mrežo šol Slovenije in se udeležili internetne konference na temo OZN. Ker je bila naloga ocenjena kot najbolj izvirna, so naše delo v ruščini predstavili na srečanju vseh nagrajenih sodelujočih šol v Moskvi (2006). Sodelovanje z Gimnazijo 1522 iz Moskve smo nadgradili z mednarodnimi izmenjavami naših dijakov (2006 – 2013). Učenci POŠ Bilje so aktivno sodelovali v mednarodnem projektu Imagine Peace (Avstrija, 2006). Učenci OŠ Kobarid pa uspešno tkejo prijateljske vezi z učenci zamejske šole v Špetru Slovenov.

Šole v Unesco središču Nova Gorica uresničujejo mnogo projektov. Mladim omogočamo, da skozi projekte spoznavajo sebe, svoje vrline in sposobnosti, krepijo svojo pozitivno samopodobo, spoznavajo in ozaveščajo pomen kulture, jezika, zgodovinske dediščine za ohranjanje narodnostne identitete. Mladi se tako učijo kako živeti v skupni državi Evropi, kako postati državljani sveta in kako ohranjati svojo narodno identiteto.