INFORMACIJE O VARSTVU PODATKOV


POSTAL SEM DIJAK GIMNAZIJE NOVA GORICA. KATERE PODATKE O MENI ZBIRATE IN SHRANJUJETE?

Na podlagi Zakona o gimnazijah so v naših evidencah tvoje ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, prebivališče ter katero šolo in program si obiskoval, preden si se vpisal k nam, katere tuje jezike si se učil v osnovni šoli, kakšne so bile tvoje ocene, če si mogoče kdaj že ponavljal letnik ali obiskoval katero drugo srednjo šolo ter podatke o tvojih starših oz. zakonitih zastopnikih (skrbnikih; osebno ime, prebivališče, telefonska številka).

S KAKŠNIM NAMENOM ZBIRATE IN HRANITE MOJE PODATKE?
Omenjene podatke potrebujemo zaradi izvajanja učnega procesa, tvojega napredovanja, zaključka šolanja ter z namenom komunikacije s tvojimi starši oz. zakonitimi zastopniki (skrbniki).

KOMU BOSTE MOJE PODATKE POSREDOVALI ?
Podatki se hranijo v evidencah šole, posredujemo pa jih Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, drugim pa le, če imajo utemeljen razlog na podlagi zakona (npr. sodišču).

ZAKAJ MORAMO MOJI STARŠI IN JAZ PODPISATI IZJAVE, DA SE STRINJAMO, DA ME FOTOGRAFIRATE, SNEMATE, DA LAHKO UPORABITE MOJO TELEFONSKO ŠTEVILKO IN MOJ ELEKTRONSKI NASLOV?
Za določene osebne podatke potrebujemo tvojo privolitev, s katero se strinjaš, da te podatke pridobimo, da jih hranimo in uporabimo za namen, ki je naveden v izjavi in samo za toliko časa, kot je navedeno v izjavi. Po tem času podatke izbrišemo.

KAJ PA ČE SI PREMISLIM?
Pravica do preklica privolitve je tvoja pravica. V tem primeru nas obvestiš in podatke, ki smo jih uporabljali s tvojo privolitvijo, bomo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 30 dneh izbrisali.

ALI LAHKO ZAHTEVAM TUDI IZBRIS PODATKOV, KI JIH HRANITE NA PODLAGI ZAKONA?
Ne, izbrisa teh podatkov ne moreš zahtevati, saj jih šola mora hraniti.

OPAZIL SEM, DA SO PODATKI NAPAČNI. KAJ NAJ NAREDIM?
V tem primeru imaš pravico zahtevati popravek osebnih podatkov. Svojo zahtevo nasloviš na šolo in takoj, najkasneje pa v 30 dneh, bomo podatke popravili.

KAJ PA ČE IMAM V ŠOLI TEŽAVE IN POTREBUJEM POMOČ SVETOVALNE SLUŽBE? SE TUDI V TEM PRIMERU TO KAM ZAPIŠE IN KOMU POSREDUJE?
Svetovalna služba zbira podatke o tebi le v soglasju s tabo in tvojimi starši, če si še mladoleten. Če pa si v družini ogrožen in te je treba zavarovati, zadostuje samo tvoje soglasje.
Svetovalni delavci so dolžni podatke varovati kot poklicno skrivnost in jih ne smejo posredovati naprej brez tvoje vednosti, pa še to običajno le s tvojo privolitvijo. Te podatke morajo varovati tudi učitelji, ki so jim bili podatki posredovani z namenom, da ti omogočijo uspešnejše šolanje. Izjema so le primeri, ko te je potrebno zaščititi, recimo pred nasiljem.

ALI ME LAHKO »TESTIRATE ZA ŠPORTNO VZGOJO« OZ. ZA VODENJE ŠPORTNO VZGOJNEGA KARTONA?
Za zbiranje podatkov in vodenje evidence o tvojih gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih (telesna višina, teža, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost) športni pedagog potrebuje tvojo privolitev. Ti podatki se zbirajo za statistične analize, s katerimi se ugotavlja, kako se gibalne sposobnosti in telesne značilnosti dijakov spreminjajo iz generacije v generacijo. V kolikor se ne strinjaš s tem, se teh podatkov o tebi ne bo zbiralo in nikomur pošiljalo.

ZANIMA ME, KATERE OSEBNE PODATKE ŠOLA ZBIRA IN HRANI O MENI. LAHKO TO IZVEM?
Lahko. To imenujemo pravica do vpogleda. Kadar koli imaš pravico, da ti ali tvoji starši oz. skrbniki, če si še mladoleten, zahtevate vpogled v tvoje osebne podatke.
Več informacij je dostopnih na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

KAM SE OBRNEM, ČE POTREBUJEM DODATNE INFORMACIJE GLEDE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV OZ. ČE UGOTOVIM, DA SO KRŠENE MOJE PRAVICE?
V tem primeru se lahko obrneš na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov; na Gimnaziji Nova Gorica je to Nadja Šuligoj Kunilo (05 3358 413; nadja.kunilo@gimng.si). Če od nje ne dobiš zadovoljivega odgovora oz. se problem ne razreši, pa se lahko obrneš na pisarno informacijskega pooblaščenca.